Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng

Bạn hãy nắm rõ ngôn ngữ cơ thể của loài chó để hiểu chúng hơn trong mọi hoàn cảnh nhé. Thông qua biểu hiện của chúng mà bạn có thể biết chúng đang làm gì và tỏ thái độ như thế nào để bạn ứng biến với các tình huống diễn ra nhé.

Bạn có biết rằng khi chú chó của bạn đang muốn nói gì với bạn thì chúng sẽ làm những hành động thể hiện qua các hình thái cơ thể của chúng. Chúng sẽ sử dụng ngôn ngữ riêng để giao tiếp và diễn đạt cảm xúc của mình báo với bạn những điều chúng muốn làm. Loài chó không sử dụng âm thanh hay tín hiệu để báo mà sử dụng ngôn ngữ cơ thể, dáng bộ và hành động của chúng, đặc biệt là nét mặt để biểu hiện tâm trạng của mình. Khi những ngôn ngữ cơ thể của chúng hiện ra ngoài các bạn hãy chú ý quan sát và chăm sóc chúng nhé. một số ngôn ngữ cơ thể mà bạn nên biết được giới thiệu cho bạn dưới đây.

Ôn hòa và có thể lại gần

Đây là biểu hiện rất thoải mái không lo âu hay sợ hãi, bạn có thể thân thiện với chúng và lại gần chúng mà không phải e ngại gì

Cảnh giác và nghe ngóng

Khi phát hiện có điều gì đó lạ thường như những tín hiệu trên thì chú chó này đang cảnh giác và tập trung để nghe ngóng mọi thứ xung quanh xem có gì nguy hiểm không.

Tỏ ra hung dữ

Chú chó đang thể hiện bản thân mình muốn cho rằng kẻ thống trị là mình và đe dọa kẻ thù bất cứ lúc nào

Lo sợ và hung dữ

Với biểu hiện như thế này thì chú chó đang rất sợ hãi và sẵn sàng tấn công kẻ thù khi cần thiết

Căng thẳng và đau khổ

Với hình thái trên thì chú chó của bạn đang đau khổ đó

Sợ hãi và lo lắng

Với dấu hiệu này cho thấy chú chó của bạn đã bị khuất phục trước kẻ thù và chúng đang rất sợ hãi.

Cực kỳ sợ hãi

Chúng đang có biểu hiện đầu hàng và cực kỳ sợ hãi

Vui vẻ

Đây là những biểu hiện mà chúng muốn vui đùa với bạn.

Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng

Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng

Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng

Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng

Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng

Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng

Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng

Dùng ngôn ngữ cơ thể để nói lên tâm trạng của cún cưng